พูดคุยเกี่ยวกับร้านอาหารสีเขียว
:::

พูดคุยเกี่ยวกับร้านอาหารสีเขียว

Chien-Ning Tseng(China Productivity Center Knowledge Management Department)

1. การบริโภคสีเขียวเป็นหนึ่งในวิถีชีวิต

ประเด็นปัญหาสภาพอากาศที่รุนแรง มนุษย์เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริโภคสีเขียวก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมการบริโภคเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับ ที่มาวัตถุดิบ การผลิต การขาย การใช้ และการกำจัดผลิตภัณฑ์โดยเน้นปัจจัยด้านรีไซเคิล, มลพิษต่ำ, ประหยัดทรัพยากร ในระหว่างการบริโภคสีเขียว จะช่วยสร้างนิสิยการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ในที่สุดผู้บริโภคที่มีแนวคิดการบริโภคสีเขียว จะกลายเป็นวัฒนธรรมการบริโภคและวิถีชีวิตใหม่

ดังนั้น การบริโภคสีเขียว ถือเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้ผู้บริโภคอื่นเล็งเห็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่าง ส่วนร้านค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคสีเขียวมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของผู้บริโภคสีเขียว

2. การรับประทานอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในรูปแบบการบริโภคทั้งหมด การรับประทานอาหารเป็นพฤติกรรมการบริโภคประจำวันที่จำเป็น ลองนึกภาพว่า การดื่มกาแฟสักแก้วก่อนไปทำงานทุกวัน ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบางรายอาจให้ความสนใจว่า เมล็ดกาแฟที่ผลิตที่บราซิลนี้มีตราสัญลักษณ์ กบเขียว (Rainforest Alliance) หรือไม่ เมื่อเขาซื้อเขาจะสามารถช่วยปกป้องป่าฝนได้ไม่มากก็น้อย, และหากเกษตรกรที่ปลูกกาแฟมีรายได้ที่เพียงพอ ก็จะสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ การจินตนการภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้คนจะคิดพิจารณาการบริโภคนั้นๆ เพิ่มขึ้นไปอีกระดับ ร้านค้าสามารถใช้สิ่งนี้เน้นย้ำคุณค่าของการปกป้องวัฒนธรรมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

4. โต๊ะรับประทานอาหารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคสีเขียวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สมาคมศึกษาวัฒนธรรมไทเป เปิดตัวแคมเปญ ปฎิญญาอาหารสีเขียว (Green Dining Pledge) และจัดทำคู่มืออาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Dining Guide) ผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น, ออร์แกนิค, ตรงตามฤดูกาล, เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน, ลดการใช้สารเติมแต่ง, ให้บริการอาหารมังสวิรัติ, ลดการใช้ทรัพยากรหรือหลีกเลี่ยงการใช้อย่างสิ้นเปลือง, การเรียกร้องให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตอบสนองนโยบายสีเขียว ร่วมกันเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพียง 108 ราย ยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะ แต่สื่อสีเขียว (Green Media) ที่ก่อตั้งโดยคู่มืออาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Dining Guide) มีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริโภคสีเขียว สร้างการบริโภคสีเขียวและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

4. การผลักดันและอนาคตของการบริโภคสีเขียว

การรับประทานอาหารสีเขียวไม่เพียงแต่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังผสมผสานความหมายของการบริโภคสีเขียว ทำให้เกิดการบริโภคที่โด่นเด่นมีเอกลักษณ์ ปัจจุบันการรับประทานอาหารสีเขียวยังมีโอกาสเติบโตทางการตลาดอีกมาก สื่อสีเขียวและสหพันธ์แม่บ้านในไต้หวันทำหน้าที่หลักในการส่งเสริมการบริโภคสีเขียว ยังมีสถาบันอื่นร่วมช่วยประชาสัมพันธ์บ้างไม่มากนัก พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิดการบริโภคสีเขียวสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาอาหารและการเกษตร, การส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่, แม้ว่าการศึกษาด้านอาหารและการเกษตรจะหลากหลาย และการรับประทานอาหารสีเขียวเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังคงคาดหวังว่า แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะหยั่งรากหว่านเมล็ดในใจผู้บริโภค