นวัตกรรมเกษตร / Agriculture Innovation
:::

นวัตกรรมเกษตร / Agriculture Innovation

 •  2023.05.24

  การปลูก การผลิต และการขายในท้องถิ่น ครบวงจรในเมืองหยุนหลิน

  ภายใต้ค่านิยมองค์กรที่เน้นการแบ่งปันทรัพยากร การแบ่งปันผลประโยชน์ การเติบโตและพัฒนาไปด้วยกันนั้น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในเมืองหยุนหลินสนุกที่จะเรียนรู้จากกันและกัน จับมือกัน ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้นด้วย

 •  2023.05.10

  หลักการเขียนข่าวเด่นและดังด้านการเกษตรที่คุณทำได้

  ท่ามกลางข่าวกระแสรายวันรอบด้าน การทำให้ข่าวที่โดดเด่น, เป็นที่สนใจ, และได้รับการเผยแพร่นั้น เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนของหน่วยงานการเกษตรและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 •  2022.11.07

  องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร

  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นหัวข้อสำคัญในการพัฒนาการเกษตร นอกจากการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรแล้ว เข้าร่วมเพื่อเสริมแรงงานภาคเกษตร พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตกรรมและการตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

 •  2022.10.17

  อนาคตใหม่สำหรับการเกษตร - เกษตรกรรม x นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

  จำเป็นต้องผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้แนวคิดริเริ่มสู่การเกษตร สร้างรายได้ที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเกษตรของไต้หวัน “การเกษตร X สร้างสรรค์” เป็นสร้างศักยภาพที่ดีในการพัฒนาต่อไปในอนาคต