:::

ตัวอย่างศึกษา

การบูรณาการและการสร้างมูลค่าให้กับการตกแต่งสีเขียว
เวลาที่โพสต์ 2023.09.20

สำหรับผู้บริโภคแล้ว การตกแต่งภายในเป็นสิ่งสุดท้ายในการใช้ชีวิต แม้ว่าไต้หวันจะมีการนำระบบการรับรองอาคารเขียวสากลและวัสดุอาคารเขียวมาใช้ เช่น LEED และ IWBI™WELL ของอเมริกา ซึ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม

เริ่มจากแก่นแท้ของท้องถิ่น เสริมสร้างระบบการเพิ่มมูลค่า
เวลาที่โพสต์ 2023.09.06

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของไต้หวัน ยึดหลักการมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มจากการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เปลี่ยนแปลงจำนวนการ

ศึกษาตลาดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลาย-ภาคการเกษตร
เวลาที่โพสต์ 2023.08.23

ขอยกตัวอย่างดอกไม้เกษตร คุณจะซื้อดอกไม้ที่ไหนในฐานะผู้บริโภค? ที่ร้านดอกไม้? ซื้อในอินเทอร์เน็ต? ที่ร้านขายส่ง? ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต? ที่ร้านขายอุปกรณ์ต่างๆ? หรือที่ไหน?