:::

ตัวอย่างศึกษา

เทคโนโลยีอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เวลาที่โพสต์ 2022.12.05

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการประมงหลายราย ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการประมงอย่างจริงจัง สานต่อประสบการณ์ประมงแบบดั้งเดิม ผนวกเทคโนโลยีการตรวจจับ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ เน้นการประหยัดแรงงานคนและเวลาในการทำงาน

ยุคเทคโนโลยีการเกษตร – การเลี้ยงสัตว์ปีกอัจฉริยะ
เวลาที่โพสต์ 2022.11.28

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง การเกษตร องค์กรด้านการเกษตรมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะมากขึ้น โดยมีเป้าหมายปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กลยุทธ์การรับมือของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังโควิด-19
เวลาที่โพสต์ 2022.11.14

โรคโควิด-19 ที่ระบาดหนักในปี 2563 ส่งผลให้มีนโยบายควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดในหลายประเทศ ประเมินว่า ในปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไต้หวันจะไม่เกิน 1 ล้านคน แสดงให้เห็นว่า เป็นการยากที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาเหมือนเดิมได้ในระยะสั้น