:::

ตัวอย่างศึกษา

จิตวิญญาณของมิชลินและการพัฒนาของร้านอาหารชั้นดีของไต้หวัน
เวลาที่โพสต์ 2022.12.12

ไต้หวันเกาะที่เต็มไปด้วยอาหารเลิศรส ก่อนที่มิชลินจะมาถึงไต้หวัน คนส่วนใหญ่มองว่าไต้หวันมีแต่อาหารกินเล่นหรือไนท์มาร์เก็ต ยากที่จะมีร้านอาหารชั้นนำ ติดอันดับ 50 ร้านเด่นของเอเซีย มิชลินทำให้เรารู้จัก Fine Dining ของไต้หวัน

แนวคิดการส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรอาหาร
เวลาที่โพสต์ 2022.12.07

วัฒธรรมอาหารแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ดังนั้น การส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรอาหาร จะต้องมีความแตกต่างกัน ตามแต่ภูมิภาคนั้นๆ การศึกษาด้านเกษตรอาหาร ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ควรผนวกไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนทุกระดับ

เทคโนโลยีอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เวลาที่โพสต์ 2022.12.05

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการประมงหลายราย ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการประมงอย่างจริงจัง สานต่อประสบการณ์ประมงแบบดั้งเดิม ผนวกเทคโนโลยีการตรวจจับ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ เน้นการประหยัดแรงงานคนและเวลาในการทำงาน